Toplantıya ve Kurslara katılım ücretsiz olup kontenjanla sınırlıdır. Kontenjanlar dolduktan sonra veya toplantı esnasında kayıt kabul edilmemektedir. Kongremize -208 gün kaldı

Bilimsel Program

  28 MART 2019, PERŞEMBE
09:00 - 09:30 

Kayıt

09:30 - 09:50

Açılış konuşması
Nezihe Kızılkaya Beji, M. Bülent Tıraş

09:50 - 10:55

I.Oturum
Oturum Başkanları: Nezihe Kızılkaya Beji, Sevil Batır

09:50 - 10:10 İnfertilite Tedavisinde Son Yenilikler
Yiğit Çakıroğlu
10:10 -10:30 YÜT’de Genetik Danışma
Cumhur Gökhan Ekmekçi
10:30 - 10:50 İnfertilite Tedavisini Bırakma Nedenleri ve Hemşirenin Rolü
Sevil Batır
10:50 - 10:55 Tartışma
10:55 - 11:10

Kahve Molası

11:10 - 12:55

II.Oturum
Oturum Başkanları: Nurdan Demirci, Ergül Arslan

11:10 - 11:30 Spermatogenezisin İndüksiyonu ve Sperm DNA Hasarı Olan Olgularda Erken Tanının Önemi
Tansu Güdelci
11:30 - 11:50 Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Fertilite
Filiz Balcı
11:50 - 12:10 Endometriozisli İnfertil Olgularda Hemşirelik Yaklaşımı
Dilek Potur
12:10 - 12:55 Tartışma
12:55 - 13:30

Öğle Yemeği

11:10 - 12:55

III. Oturum
Oturum Başkanları: Tülay Yılmaz, Şenay Keskin Zorlu

13:30 - 13:45 İnfertil Çiftlerde Psikososyal Değerlendirme
Binnur Yalçın
13:45 - 14:00 Sosyal Oosit Dondurma ve Etik Yönü
Hulusi Bülent Zeyneloğlu
14:00 - 14:15 Fertilitenin Korunması ve Overyan Stimülasyon
Ahter Tanay Tayyar
14:15 - 14:30 İnfertil Vakaların Yönetiminde Hemşirenin Eğitici Rolü
Semra Aydın
14:30 - 14:40 Tartışma Kapanış ve Dilekler
  28 MART 2019, PERŞEMBE
09.00 - 09.30

AÇILIŞ KONUŞMALARI
M. Bülent Tıraş, Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Koordinatörü
Mete Güngör, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Başkanı
Ateş Karateke, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı
Ahmet Şahin, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü

09.30 - 11.00

OTURUM-1: İNFERTİLİTE 1
Oturum Başkanları: Erdoğan Ertüngealp, Ege Nazan Tavmergen Göker

09.30 - 09.50

Sperm morfolojisini düzeltebilir miyiz? Boynu bükük spermler
Kaan Aydos

09.50 - 10.10

Olgular eşliğinde erkek infertilitesine pratik yaklaşım
Önder Yaman

10.10 - 10.30

IVF’te taze siklus yapalım mı? Tüm embriyoları donduralım mı?
Cihat Ünlü

10.10 - 10.30

IVF gebeliklerinde anomali riski var mıdır?
S. Cansun Demir

10.50 - 11.10 Tartışma
11.10 - 11.30

Kahve Molası

11.30-12.10

UYDU SEMPOZYUMU-1 / MEDEK
Moderatör: M. Bülent Tıraş

11.30-12.00

IVF’te güvenlik sistemlerini nasıl kullanmalıyız?
Benjamin Rushton

12.00-12.10

Tartışma

12.10-13.10

CANLI CERRAHİ OTURUMU ve ÖĞLE YEMEĞİ
Moderatör: M. Faruk Köse
                                   
Robotik histerektomi
Operatör: Mete Güngör

13.10 - 15.00

OTURUM-2: PERİNATOLOJİ 1
Oturum Başkanları: Faik Mümtaz Koyuncu, İbrahim Bildirici

13.10 - 13.30

Hücre dışı DNA: Kime, hangi testler?
Talat Umut Kutlu Dilek

13.30 - 13.50

Gebelikte düşük molekül ağırlıklı heparin kullanalım mı?
Serdar Ural

13.50 - 14.10

Çoğul gebelikleri nasıl yönetelim?
İbrahim Bildirici

14.10 - 14.30

Preeklampsinin erken tanısı
Murat Yayla

14.30 - 14.50

Fetal kardiyak anomalilerde genetik değerlendirme ve Mikroarray’ın yeri
Özlem Pata

14:50 - 15:00 Tartışma
15.00 - 15.10 Kahve Molası
15.10 - 16.40 

OTURUM-3: INFERTİLİTE 2
Oturum Başkanları: Mehmet Ali Yüce, İnci Davas

15.10 - 15.30

Endometriozis IVF'i nasıl etkiler?
Erol Tavmergen

15.30 - 15.50

Donma çözme sikluslarında endometriumu nasıl hazırlayalım?
Tayfun Bağış

15.50 - 16.10

İstmosel infertiliteye neden olur mu? Nasıl düzeltelim?
M. Bülent Tıraş

16.10 -16.30  İmplantasyonu arttırmak için neler yapabiliriz? Elimizde neler var?
Eray Çalışkan 
16.30 - 16.40

Tartışma

16.40 - 18.20

OTURUM-4: ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: İlkkan Dünder, Nejat Özgül

16.40 - 17:00 

HPV ve serviks kanseri epidemiyolojisi ve güncel tarama programı
Ali Ayhan

17.00 - 17.20

Preinvaziv servikal lezyonların yönetimi
Macit Arvas

17.20 - 17.40

HPV aşıları güncel durum
M. Faruk Köse

17.40 - 18.00

Erken evre endometrium kanserinde sentinel lenf nodu haritalaması: Avantaj ve dezavantajlar
Uğur Fırat Ortaç

18.00 - 18.20 Tartışma
  29 MART 2019, CUMA
08.30 - 10.00

OTURUM-5: ÜROJİNEKOLOJİ - 1
Oturum Başkanları: Haldun Güner, Volkan Kurtaran, Selçuk Söylemez

08.30 - 08.45

Aşırı aktif mesanede medikal tedavi nasıl olmalıdır?
İsmail Mete İtil

08.45 - 09.00

Pelvik organ prolapsusu tedavisinde minimal invaziv tedavi yaklaşımları
A. Özgür Yeniel

09.00 - 09.15

Stres inkontinansı günümüzde nasıl tedavi edelim?
Ateş Karateke    

09.15 - 09.30 Robotik sakrokolpopeksi
Özgüç Takmaz
09.30 - 09.45

Pudendal Kanal Sendromu (Alcock Kanal Sendromu)
Taner Usta

09.45 - 10.00 Tartışma
10.00 - 10.15 Kahve Molası
10.15 - 11.00

UYDU SEMPOZYUMU-2 / TAB İLAÇ
Moderatör: Ateş Karateke

 

Gebelik öncesi, gebelik ve laktasyon döneminde uzun zincirli yağ asitleri tüketimi
Nils Hoem

11.00 - 12.50

OTURUM-6: İNFERTİLİTE - 3
Oturum Başkanları: Oya Gökmen, Ali Rıza Odabaşı

11.00 - 11.20

Tüp bebek uygulamalarında adjuvan tedavilerin yeri
Hulusi Zeyneloğlu

11.20 - 11.40

Zayıf yanıt veren hastalarda doğal siklus
Kostas Sfakianoudis

11.40 - 12.00

IVF tedavisinde ince endometriumu nasıl düzeltelim?
Recai Pabuçcu

12.00 - 12.20

Sosyal oosit dondurma geçerli bir yöntem midir?
Turgut Aydın

12.20 - 12.40

Kordon Kanı Bankacılığı: Dünü, bugünü, yarını
Ercüment Ovalı

12.40 - 12.50 Tartışma
12.50 - 13.10 Öğle Yemeği
13.10 - 13.40

UYDU SEMPOZYUMU-3 / IBSA
Moderatör: M. Bülent Tıraş

 

Subkutan progesteron: Endometriyal hazırlık için yeni bir seçenek
Dominique De Ziegler

13.40 - 14.10

UYDU SEMPOZYUMU-4 / VITABIOTICS
Moderatör: Cansun Demir

 

Besin takviyelerinde inovasyonun kanıta dayalı faydası
Rohit Shelatkar

14.10 - 15.30

OTURUM-7: PERİNATOLOJİ – 2
Oturum Başkanları: Nuri Danışman, Derya Eroğlu

14.10 - 14.30

Gebelikte 1. Trimester taramasını nasıl yapalım?
Turgay Şener

14.30 - 14.50

Olgular eşliğinde fetal nörosonografi nasıl olmalıdır?
Derya Eroğlu

14.50 - 15.10

Fetal yüz anormalliklerinin yorumlanması
Melih Atahan Güven

15.10 - 15.30

Doğum sırasında ultrasondan faydalanabilir miyiz? Nasıl?
Cem Batukan

15.30 - 16.00

UYDU SEMPOZYUMU-5 / FERRING
Moderatör: M. Bülent Tıraş

 

Postpartum kanama profilaksisinde güncel yaklaşımlar
Acar Koç

16.00 - 16.20 Kahve Molası
16.20 - 18.00

OTURUM-8: ENDOSKOPİ - 1
Oturum Başkanları: Hüsnü Görgen, Onur Topçu

16.20 - 16.40

İyi histeroskopi yapmanın püf noktaları, kolay işlem neden zorlaşıyor? (Zamanlama, adjuvan, servikal hazırlık)
Gürkan Uncu

16.40 - 17.00

Septum insizyonu kime ve nasıl yapılmalı?
F. Suat Dede

17.00 - 17.20

Dismorfik uterus ve İstmosel’de histeroskopi
Cem Demirel

17.20 - 17.40

Histeroskopik morselasyon/rezeksiyon
Şadıman Altınbaş

17.40 - 18.00

Anormal uterin kanamalarda histeroskopi
Esra Özbaşlı

18.00 Tartışma
  30 MART 2019, CUMARTESİ
08.30 - 10.20

OTURUM-9: İNFERTİLİTE – 4
Oturum Başkanları: Talip Gül, Ali İrfan Kutlar

08.30 - 08.50

PKOS’ta insülin direnci ve inozitollerin tedavideki yeri
Şahin Zeteroğlu

08.50 - 09.10

Over rezervinin azalması için ne yapabiliriz: Laboratuvardan kliniğe
Emre Seli

09.10 - 09.30

İnfertil hastalarda mitokondriyal bozukluklar düzeltilebilir mi?
Maurizio Dattilo

09.30 - 09.50

IVF’te mikro akışkan sıvı teknolojisinin kullanımı
Utkan Demirci

09:50 - 10:10

Tüp bebekte implantasyon başarısızlığında yeni bakışlar
Timur Gürgan

10:10 - 10.20 Tartışma
10.20 - 10.30 Kahve Molası
10.30 - 11.00

KEYNOTE LECTURE
Moderatör: Gazi Yıldırım

 

Kadın cinsel sağlığında güncel tedaviler
Dilek Uslu

11.00 - 12.50

OTURUM-10: ENDOSKOPİ – 2
Oturum Başkanları: Mete Güngör, Fatih Güçer

11.00 - 11.20

Endometriomaların laparoskopik cerrahisinde travmanın minimize edilmesi ve cerrahi tekniği
Ercan Baştu

11.20 - 11.40

Adneksiyal kitlelere laparoskopik yaklaşım
Serkan Erkanlı

11.40 - 12.00

Derin infiltratif endometriozis ve sinir koruyucu cerrahi teknik
Çağatay Taşkıran

12.00 - 12.20

Laparoskopik histerektomi step by step
M.Murat Naki

12.20 - 12.40

Laparoskopik histerektomi sonrası kaf dehisensi ve prolapsusun önlenmesi için ne yapabiliriz?
Salih Taşkın

12.40 - 12.50 Tartışma
12.50 - 13.10

KEYNOTE LECTURE

 

Jinekolojik endoskopide tips and tricks
Mete Güngör

13.10 - 13.30 Öğle yemeği
13.30 - 14.10

UYDU SEMPOZYUMU - 6 / ROCHE
Moderatör: Mustafa Serteser

13:30 - 13:50 

Laboratuvar Gözüyle AMH ve Preeklampsi (sFlt-1/ PLGF) testleri
Mustafa Serteser

13:50 - 14:10

Yumurtalık Rezervi Değerlendirmesinde AMH (Anti-Müllerian Hormon)
Ege Nazan Tavmergen Göker   

14.10 - 14.40

KEYNOTE LECTURE
Moderatör: Tayfun Bağış

 

Medikal tedavide yeni ufuklar; Oral kontraseptiflerin farklı kullanım alanları
Murat Sönmezer

14.40 - 16.10

OTURUM-11: İNFERTİLİTE – 5
Oturum Başkanları: Süleyman Güven, Deniz Usal

14.40 - 15.00

Perimenopozda fertilite
Konstantinos Pantos

15.00 - 15.15

IUI sikluslarında ovülasyon indüksiyonu nasıl olmalıdır?
Volkan Noyan

15.15 - 15.30

Uterin kavitenin değerlendirimesinde HSG mi, Histeroskopi mi?
Gazi Yıldırım

15.30 - 15.45

hCG, OPU ve ET günü estradiol / progesteron değişimi IVF başarısını nasıl etkiler?
Özkan Leylek

15.45 - 16.00

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında ne yapmalıyız?
Mehmet Cengiz Çolakoğlu

16.00 - 16.10 Tartışma
16.10 - 16.20 Kahve molası
16.20 - 18.00

OTURUM-12: İNFERTİLİTE - 6
Oturum Başkanları:  Ülkü Özmen, Belgin Selam

16.20 - 16.40

Histeroskopi ile düzeltilemeyen Asherman sendromunda kök hücre tedavisi
Yiğit Çakıroğlu

16.40 - 17.00

Kanser hastalarında over dokusu kriyoprezervasyonun günümüzdeki yeri
Ahter Tanay Tayyar

17.00 - 17.20

İnfertil hastalarda adenomiyozisi nasıl tedavi edelim?
M. Turan Çetin

17.20 - 17.40

D vitamini eksikliği fertiliteyi etkiler mi?
Murat Arslan

17.40 - 17.50 Tartışma
17.50 - 18.00 Akılcı İlaç Kullanımı
18.00 Kapanış